Triedy učiteľa Ing. Darina Hechtová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.B 1995/1996 Oznamovacia technika