Triedy učiteľa Mgr. Peter Snadík

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.D 1995/1996 Elektrické stroje a prístroje