Ročníky v šk. roku 2007/2008

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Mgr. Anton Dvorský Elektrotechnika
IV.B RNDr. Hana Kundráková Elektrotechnika
IV.C Ing. Pavel Antalík Elektrotechnika
IV.D Mgr. Mária Veselá Elektrotechnika
III.VOŠ Ing. Darina Kováčová Elektrotechnika