Triedy učiteľa RNDr. Hana Kundráková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.B 2003/2004 Elektronické počítačové systémy
IV.B 2007/2008 Elektrotechnika
IV.B 2013/2014 Elektrotechnika