Ročníky v šk. roku 2013/2014

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A PhDr. Želmíra Handzová Elektrotechnika
IV.B RNDr. Hana Kundráková Elektrotechnika
IV.C Mgr. Milan Krajč Elektrotechnika
IV.D Mgr. Marcela Smitňová Elektrotechnika