Ročníky v šk. roku 2003/2004

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Mgr. Dáša Deáková Oznamovacia technika
IV.B RNDr. Hana Kundráková Elektronické počítačové systémy
IV.C Ing. Pavel Antalík Elektrické zariadenia
IV.D Mgr. Igor Kramár Oznamovacia technika
IV.E Mgr. Mária Veselá Oznamovacia technika