Triedy učiteľa Mgr. Dáša Deáková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.A 2003/2004 Oznamovacia technika
IV.A 2008/2009 Elektrotechnika
IV.A 2011/2012 Elektrotechnika
IV.C 2014/2015 Elektrotechnika