Ročníky v šk. roku 2011/2012

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Mgr. Dáša Deáková Elektrotechnika
IV.B Mgr. Jaroslav Litványi Elektrotechnika
IV.C Mgr. Mária Veselá Elektrotechnika
IV.D Mgr. Mária Jurenková Elektrotechnika