Triedy učiteľa Mgr. Jaroslav Litványi

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.C 2009/2010 Elektrotechnika
IV.B 2011/2012 Elektrotechnika