Absolventi v šk. roku 2011/2012, trieda IV.B

spať na výber triedy
1. Bučič Tomáš
2. Čaputa Patrik
3. Častulík Lukáš
4. Füle Erik
5. Gúth Matej
6. Hodál Vladimír
7. Horváth Dominik
8. Jozek Adam
9. Kadlic Viktor
10. Marček Andrej
11. Mládek Mário
12. Mrva Dominik
13. Peško Patrik
14. Rako Michal
15. Satury Ivan
16. Setnička Róbert
17. Szabo Martin
18. Šiko Juraj
19. Šipula Erik
20. Tonhäuser Mário
21. Urban Ervín
22. Žáček Tomáš
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním