Triedy učiteľa Mgr. Mária Jurenková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.D 2011/2012 Elektrotechnika
IV.C 2012/2013 Elektrotechnika