Ročníky v šk. roku 2014/2015

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Mgr. Soňa Mináriková Elektrotechnika
IV.B Ing. Štefan Gajdoš, PhD. Elektrotechnika
IV.C Mgr. Dáša Deáková Elektrotechnika