Triedy učiteľa Mgr. Igor Kramár

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.D 2003/2004 Oznamovacia technika