Triedy učiteľa Ing. Pavel Antalík

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.A 1994/1995 Slaboprúdová elektrotechnika
IV.A 1997/1998 Oznamovacia technika
IV.C 2001/2002 Elektrické zariadenia
IV.C 2003/2004 Elektrické zariadenia
IV.C 2007/2008 Elektrotechnika