Ročníky v šk. roku 2001/2002

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Darina Kováčová Oznamovacia technika
IV.B Ing. Margita Zsilková Elektronické počítačové systémy
IV.C Ing. Pavel Antalík Elektrické zariadenia