Triedy učiteľa Ing. Margita Zsilková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.B 1999/2000 Elektronické počítačové systémy
IV.B 2001/2002 Elektronické počítačové systémy