Absolventi v šk. roku 1999/2000, trieda IV.B

spať na výber triedy
1. Balko Filip
2. Bogdalík Vladimír
3. Borsík Alexander
4. Čóka Juraj
5. Čuzy Stanislav
6. Holub Vladimír
7. Horecký Marek
8. Jankovič Tomáš
9. Lanči Stanislav
10. Landl Roman
11. Letko Tomáš
12. Mésároš Pavol
13. Mikšík Adolf
14. Musil Michal
15. Paholík Roman
16. Peleška Juraj
17. Pósa Imrich
18. Púchly Filip
19. Reindl Jaroslav
20. Rusek Michal
21. Sedláček Rastislav
22. Slivka Marek
23. Strhan Patrik
24. Štrba Tomáš
25. Tellár Rudolf
26. Tvrdý Martin
27. Unger Ján
28. Vavro Peter
29. Veselý Pavol
30. Zábojník Peter
31. Zaťko Miloš
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním