Triedy učiteľa Mgr. Anton Dvorský

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.C 2004/2005 Elektrické zariadenia
IV.A 2007/2008 Elektrotechnika