Triedy učiteľa Ing. Etela Jenisová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.C 1986/1987 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.C 1988/1989 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.B 1989/1990 Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.B 1991/1992 Elektronické a oznamovacie zariadenia