Ročníky v šk. roku 1986/1987

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.C Ing. Etela Jenisová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.D Ing. Augustín Kolek Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.BD Ing. Milan Šujanský Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.CD Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.A Viera Poltárska Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.B Dr. Štefan Tvrdý Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.BD Ing. Ľubica Janovská Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky