Triedy učiteľa Viera Poltárska

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S1 1981/1982 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.A 1986/1987 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia