Ročníky v šk. roku 1981/1982

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Viera Poltárska Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Ing. Augustín Kolek Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS1 Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS2 Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS3 Ing. Ľubomír Ohera Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O1 Ing. Viera Mensátorová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O2 Ing. Eva Vannayová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO Ing. Milan Šujanský Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia