Triedy učiteľa Ing. Augustín Kolek

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O2 1978/1979 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.S2 1981/1982 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.D 1986/1987 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky