Ročníky v šk. roku 1978/1979

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Ing. Anton Šutovský Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Ing. Angela Kuminiaková Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.eS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS Ing. Augustín Jabubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O1 Dr. Štefan Tvrdý Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O2 Ing. Augustín Kolek Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O3 Ing. Eva Vannayová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO Ing. Lubomír Ohera Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia