Triedy učiteľa Ing. Augustín Jabubec

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
V.dS 1978/1979 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky