Absolventi v šk. roku 1978/1979, trieda IV.O1

spať na výber triedy
1. Adam Jozef
2. Baďura Ján
3. Bellér Ján
4. Borovský Štefan
5. Drienovský Milan
6. Ďuran Stanislav
7. Goga Ivan
8. Halmo Vladimír
9. Havetta Peter
10. Judin Marián
11. Jurík Rudolf
12. Jurný Radomír
13. Kučera Slavomír
14. Kuchár Ladislav
15. Lučová Anna
16. Macho Jozef
17. Madzihorský Emil
18. Michalička Stanislav
19. Mravík Peter
20. Patai Ladislav
21. Rabčan Pavel
22. Radványi Róbert
23. Říhová Mária
24. Sarková Eva
25. Slama Peter
26. Šabo Štefan
27. Taraba Jozef
28. Tomanovič Peter
29. Vaškovič Ľubomír
30. Vícen Vladislav
31. Vlasáková Mária
32. Vnučko Miroslav
33. Voško Roman
34. Zváč Jozef
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním