Triedy učiteľa Dr. Štefan Tvrdý

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
II.Ab 1962/1963 Divadelná, osvetľovacia a zvuková technika
IV.O3 1966/1967 Oznamovacia elektrotechnika
IV.M1 1970/1971 Meracia a automatizačná technika
IV.O 1974/1975 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O1 1978/1979 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O1 1982/1983 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.B 1986/1987 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia