Ročníky v šk. roku 1970/1971

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Libuša Čulenová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S3 Ing. Július Hora Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.eS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
AkdS Ing. František Šatan Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.M1 Dr. Štefan Tvrdý Meracia a automatizačná technika
IV.M2 Ing. Mária Tesárová Meracia a automatizačná technika