Absolventi v šk. roku 1970/1971, trieda IV.S2

spať na výber triedy
1. Báb Ivan
2. Bús Laurinec
3. Farbula Dušan
4. Fekár Ján
5. Feketeová Ľudmila
6. Gašparovič Karol
7. Jamrich Ján
8. Kilian Ladislav
9. Kľuska Jozef
10. Košťálová Etela
11. Kozár František
12. Mačura Pavel
13. Maholány Jozef
14. Macho Imrich
15. Masár Ladislav
16. Miškó Čaba
17. Mišura Stanislav
18. Muráň Ján
19. Nečas Miloš
20. Oravec František
21. Povlásek Pavel
22. Polák Štefan
23. Potančoková Ľubica
24. Sebestyénová Jolana
25. Sečanská Eva
26. Skorková Magdaléna
27. Smotana Rudolf
28. Stehlíková Libuša
29. Sučík Anton
30. Szöcz Vojtech
31. Šrámek Milan ŠimkaPavol
32. Šteflík Eduard
33. Takáč Jozef
34. Tatara Peter
35. Učníková Lýdia
36. Verffy Karol
37. Vondrášková Mária
38. Žárska Eva
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním