Absolventi v šk. roku 1970/1971, trieda IV.M1

spať na výber triedy
1. Bachan Pavol
2. Ballay Tibor
3. Bombic Vojtech
4. Brondoš Branislav
5. Budajová Ľudmila
6. Danihel Pavol
7. Erdélyi Ladislav
8. Fekete Pavol
9. Ferenčík Igor
10. Haršányiová Elena
11. Chmela Karol
12. Jakúbek Jozef
13. Komorník Milan
14. Kotula Jozef
15. Krajíček Stanislav
16. Kralovičová Jana
17. Kubeš Hubert
18. Kučerová Viera
19. Kuna Imrich
20. Kurtha Ctibor
21. Lauko Gabriel
22. Miler Tomáš
23. Oravec Stanislav
24. Párik Pavol
25. Plevza Jozef
26. Pöstenyi Martin
27. Praskačová Zdenka
28. Senecký Jozef
29. Strehársky Vladimír
30. Sýkorová Viera
31. Ščasný Vojtech
32. Šiška Milan
33. Štrba Ján
34. Šurman Štefan
35. Varga Ladislav
36. Vedrödy Peter
37. Vlková Daniela
38. Vrabec Dušan
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním