Triedy učiteľa Ing. František Šatan

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E2 1969/1970 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
AkdS 1970/1971 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 1974/1975 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky