Absolventi v šk. roku 1969/1970, trieda IV.E2

spať na výber triedy
1. Balšan Peter
2. Banyák Dušan
3. Bartaloš Ján
4. Beitlová Oľga
5. Benc Imrich
6. Bučko Ján
7. Deset Ladislav
8. Dubeň Eduard
9. Dušaničová Emília
10. Fialová Anastázia
11. Fiderický Milan
12. Horváth Vojtech
13. Hovorka Ján
14. Hrobár Milan
15. Huršan Peter
16. Juriška Ján
17. Kolačkovský Ladislav
18. Konečný Jozef
19. Kováč Zoltán
20. Kubín Dušan
21. Magáth Peter
22. Flores Jorge Navarro
23. Oravec Marián
24. Peter Emil
25. Putra Ivan
26. Sebestyén Juraj
27. Stieflerová Elena
28. Szabó Alexander
29. Szücsová Dagmar
30. Stibravý Ladislav
31. Vlček Pavel
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním