Ročníky v šk. roku 1974/1975

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Želmíra Lichnerová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Ing. František Šatan Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
III.AkdS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.M1 Ing. Mária Tesárová Meracia a automatizačná technika
IV.M2 Ing. Eva Vannayová Meracia a automatizačná technika
IV.O Dr. Štefan Tvrdý Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO Ing. Viera Mensátorová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia