Absolventi v šk. roku 1974/1975, trieda IV.M1

spať na výber triedy
1. Ballay Štefan
2. Baranyai Ladislav
3. Doležal Marian
4. Engleman Ján
5. Faltusová Libuša
6. Fránik Štefan
7. Grebáč Stanislav
8. Havran Vladimír
9. Holobár Juraj
10. Hrdina Aleš
11. Kadlečiková Oľga
12. Koník Ľubomír
13. Kolt Peter
14. Kovarík Ladislav
15. Helena
16. Kováčiková
17. Laššák Vladimír
18. Mačai Ivan
19. Maroš Jozef
20. Mäsiar Michal
21. Peterec Pavel
22. Poruban Miroslav
23. Potúčková Jarmila
24. Rada Vojtech
25. Roháček Marko
26. Sásik Henrich
27. Smažáková Ľudovíta
28. Snádik Peter
29. Solár Jozef
30. Stano František
31. Srabo Alexander
32. Škabla Rastislav
33. Štellár Jaroslav
34. Štepiansky Karol
35. Takáč Dionýz
36. Tvrdý Štefan
37. Valentovič Rudolf
38. Végh František
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním