Absolventi v šk. roku 1974/1975, trieda V.dO

spať na výber triedy
1. Dufek Ján
2. Faix Michal
3. Filípek Karol
4. Fratrič Miloš
5. Halinkovič Stanislav
6. Holičková Anna
7. Janušica Emil
8. Jung Ján
9. Kalný Alojz
10. Karel Miroslav
11. Košjan Ivan
12. Kukan Martin
13. Miko Michal
14. Katarína Molnárová
15. Štefík Jozef
16. Trebeny Dušan
17. Tichý Peter
18. Tomeček Ján
19. Vince Ivan
20. Volek Ľudovít
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním