Absolventi v šk. roku 1974/1975, trieda IV.O

spať na výber triedy
1. Barniak Ján
2. Bednáriková Rozália
3. Bielik Dušan
4. Bihúň Peter
5. Bilka Peter
6. Borbély Ján
7. Červenáková Milka
8. Čulka Pavol
9. Derčalík Juraj
10. Fialová Dana
11. Filip Juraj
12. Frťala Vladimír
13. Géc Dušan
14. Havrila Ján
15. Hideghéty Viktor
16. Hlavenka Marian
17. Ilasz Vladimír
18. Ivanov Boris
19. Kanjak Miloš
20. Kopcová Iva
21. Kovár Ľubomír
22. Krajčírovič Vladimír
23. Krupík Ľubomír
24. Kosková Eva
25. Kyndl Igor
26. Medveď Miroslav
27. Mellen Tibor
28. Mikuláš Jozef
29. Milošovič Vladimír
30. Mízner Milan
31. Murín Ján
32. Petráš Ivan
33. Pribylský Pavol
34. Selecká Oľga
35. Strausz Rudolf
36. Šimunek Karol
37. Šlacer Ľubomír
38. Šlapková Jana
39. Šuko Miloš
40. Varga Ján
41. Velický Milan
42. Veselý Ľubomír
43. Vajaček Karol
44. Zjavka Peter
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním