Triedy učiteľa Ing. Mária Tesárová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.M2 1970/1971 Meracia a automatizačná technika
IV.M1 1973/1974 Meracia a automatizačná technika
IV.M1 1974/1975 Meracia a automatizačná technika
IV.S1 1977/1978 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S1 1980/1981 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S1 1983/1984 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 1985/1986 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky