Ročníky v šk. roku 1977/1978

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Ing. Mária Tesárová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Ing. Július Hora Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S3 Viktória Valašťanová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
III.AkdS Ing. Milan Šujanský Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O1 Alfréd Bolardt Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O2 Jaroslav Flimel Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO Ing. Milan Šujanský Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia