Triedy učiteľa Viktória Valašťanová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S2 1973/1974 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S3 1977/1978 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky