Ročníky v šk. roku 1973/1974

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Ing. Július Hora Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Viktória Valašťanová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
III.AkdS Ing. Milan Ferenčík Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.eS Ing. Július Hora Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.M1 Ing. Mária Tesárová Meracia a automatizačná technika
IV.M2 Ing. Ján Šebík Meracia a automatizačná technika
IV.O Alfréd Bollardt Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
III.AkdO Ing. Ľubomír Ohera Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia