Absolventi v šk. roku 1973/1974, trieda III.AkdS

spať na výber triedy
1. Blaško Vojtech
2. Blažo Ján
3. Bognár Ján
4. Horáčková Vojteška
5. Chovanec Alkexander
6. Marček Juraj
7. Martiník Stanislav
8. Mikéci Štefan
9. Neszméri František
10. Novák Juraj
11. Szalay Juraj
12. Suchop Štefan
13. Vittek Tibor
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním