Absolventi v šk. roku 1973/1974, trieda V.dS

spať na výber triedy
1. Ambrózi Viliam
2. Böhm Ivan
3. Ďurkovský Juraj
4. Falb Karol
5. Gamboš Ľubomír
6. Gonglík Alojz
7. Hacaj Peter
8. Hacher Jozef
9. Halán Karol
10. Halánová Jana
11. Huťan Ivan
12. Chvostík Rudolf
13. Ivanič Rudolf
14. Klas Štefan
15. Kovačič Ján
16. Kováč Viliam
17. Krajčovič Viliam
18. Kraus Dušan
19. Krchňavý Jozef
20. Kubovič Štefan
21. Kučera Vladimír
22. Kuril Marián
23. Lupták Dušan
24. Majerčík Pavol
25. Majerčíková Eva
26. Mikolášek Jozef
27. Murányi Pavol
28. Pelec Andrej
29. Rákóczy Michal
30. Róth Karol
31. Rýdzi Jozef
32. Sedlák Miroslav
33. Stratený Karol
34. Svíčka Jozef
35. Šipoš František
36. Školník Štefan
37. Štank Ján
38. Tvrdý Zdenek
39. Valo Peter
40. Valovič Karol
41. Vanko Alexander
42. Vereš Milan
43. Vrba Rudolf
44. Kvinta Jozef
45. Záhradník Kamil
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním