Triedy učiteľa Ing. Milan Ferenčík

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
III.AkdS 1973/1974 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky