Absolventi v šk. roku 1973/1974, trieda IV.S2

spať na výber triedy
1. Barták Vladimír
2. Baumgantner Štefan
3. Dujsík Ľubomír
4. Dzúrik Ján
5. Farkaš Jozef
6. Fečko Milan
7. Gažovič Miroslav
8. Haršány Peter
9. Hlavačka Vladimír
10. Ihnaťo Ladilav
11. Ikrényi Imrich
12. Ivan Miroslav
13. Juráni Rajmund
14. Juríček Imrich
15. Kučera Pavol
16. Kadera Viliam
17. Kočiš Ladislav
18. Kopček Miroslav
19. Kramár Vladimír
20. Krištofčák Miroslav
21. Kuruc Vojtech
22. Ličko Ladislav
23. Lipták Pavol
24. Mier Jaroslav
25. Mezník Jurej
26. Mihál Miroslav
27. Muška Miroslav
28. Pörsök Jozef
29. Psota Ján
30. Riška Martin
31. Schleifer Miroslav
32. Szabó František
33. Šiška Jozef
34. Šmátrala Ivan
35. Šujan Boris
36. Tóth Imrich
37. Uherník Eduard
38. Vacula Ján
39. Vanek Jaroslav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním