Triedy učiteľa Alfréd Bollardt

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O 1973/1974 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia