Absolventi v šk. roku 1973/1974, trieda IV.O

spať na výber triedy
1. Baláž Karol
2. Bartovič Vladimír
3. Baťo Jozef
4. Burian Dušan
5. Čechovič Jaroslav
6. Danihel Ján
7. Dobiaš Viliam
8. Duda Miroslav
9. Ďurík Marián
10. Evanič Pavel
11. Fehér Ľudovít
12. Ferech Michal
13. Flaškár Ján
14. Fridrich Juraj
15. Gabovič Stanislav
16. Havlík Augustín
17. Hrkotáč Peter
18. Ivanič Jozef
19. Jaroš Ján
20. Jurík Jozef
21. Kobetič Miroslav
22. Mandák Ladislav
23. Málišová Darina
24. Minár Peter
25. Munka Pavel
26. Novák Pavol
27. Novosedlík Štefan
28. Orlický Ľudovít
29. Polák Ľudovít
30. Paulovič Pavel
31. Pavlen Štefan
32. Priehradník Milan
33. Rehák Juraj
34. Režnák Ján
35. Sláma Jozef
36. Surkoš Dušan
37. Šabo Ján
38. Tóth Vladimír
39. Vajanský Radomír
40. Váňa Pavol
41. Žitný Juraj
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním