Triedy učiteľa Ing. Ján Šebík

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.M2 1973/1974 Meracia a automatizačná technika
III.Akds 1976/1977 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky