Triedy učiteľa Ing. Július Hora

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S1 1965/1966 Elektrické stroje a prístroje
IV.E2 1967/1968 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.vO 1968/1969 Oznamovacie a elektronické zariadenia
IV.S3 1970/1971 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
III.AkdS 1971/1972 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S1 1973/1974 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.eS 1973/1974 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 1977/1978 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS1 1980/1981 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky