Ročníky v šk. roku 1980/1981

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Ing. Mária Tesárová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Ing. Angela Kuminiaková Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS1 Ing. Július Hora Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS2 Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.eS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O1 Viera Brimichová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O2 Ing. Pavel Mádel Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO Ing. Eva Vannayová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia