Absolventi v šk. roku 1980/1981, trieda V.dS1

spať na výber triedy
1. Boriš Florián
2. Bukovčák Milan
3. Červený Miroslav
4. Dobrovodský František
5. Görcs Jozef
6. Handreich Pavol
7. Holbík Jozef
8. Holečka Vladimír
9. Horváth Zoltán
10. Jablonický Alojz
11. Jahelka František
12. Kolník Miroslav
13. Kortmúth Ján
14. Maršo Jaroslav
15. Navrátil Pavol
16. Polonec Emil
17. Rehák Ľuboš
18. Sloboda Jozef
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním